REGULAMIN
1. Personel Ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.
2. Cisza nocna zaczyna się od godziny 22:00.
3. Na terenie Ośrodka mogą przebywać osoby zameldowane. (Gości można zapraszać TYLKO za zgodą właściciela Ośrodka.)
4. Prosimy nie smażyć ryb i frytek w domku.
5. Zakaz palenia papierosów w domku.
6. Na terenie Ośrodka można grać tylko lekką piłką plażową.
7. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka i nie naprawiać nic na własną rękę.
8. Szkody powstałe z winy Gości rozliczamy na miejscu.
9. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiane w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze.
10. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
11. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.